Inner Freedom YEAR2024  


Stel je voor  
dat er een coach is

die elke dag
op je schouder zit

... en die je
laat zien 

hoe je in 20 min. per dag

365 dagen...
afscheid neemt van...


stress en ongezonde gewoontes, en angst


Write your awesome label here.


een coach
die je laat zie hoe

emotionele spanningen
geen kans meer krijgen

en

hoe je beter slaapt en presteert
 
in het kort ...
Hoe je innerlijke rust en vrijheid gaat voelen!

Ik ben Bart Vanderbruggen en hier zijn 
3 fouten die ik jarenlang maakte...

1.  Ik dacht ...

Ik kan dat op mijn eentje.
 
Ik weet heus wel hoe ik fit en gezond kan blijven, door te lezen, te gaan lopen...  ,... niet dus!
Ondertussen speelde ik mooi weer voor de buitenwereld alsof er niets aan de hand was.2. Ik dacht ... 

dat genoeg boeken lezen, inzichten krijgen, guru's en lesgevers volgen, ijsbaden, podcasts, paddenstoelen, mantra's,... me zouden redden.
Zoveel tijd, moeite en geld heb ik uitgegeven en zo weinig veranderde er.


3. Ik dacht,..

Ik bén nu eenmaal zo.
"Leer ermee omgaan, bekijk het positief, laat het los, ..."

Empty space, drag to resize

Mijn grote sprong voorwaarts 
kwam toen ik eindelijk inzag:

Dat er geen bergen te beklimmen zijn


Dat er geen vijanden te bevechten zijn


Dat er niets mis is


Ontdek hier hoe het ook anders kan:

Wat je nodig hebt  is

✅ een programma dat werkt als een dagelijkse ondersteuning.
Net als de drummer van een band die het ritme aangeeft.

✅ een plan dat gebouwd door ervaringsdeskundigen die je kan vertrouwen.


een programma dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedere deelnemer op elk moment, 


Samen met Moritz Lembert, mijn vriend, collega en een van de meest getalenteerde business en life coach van het moment, ging ik op een missie om een programma te bouwen.

Een programma dat ervoor zorgt dat je niet dezelfde omwegen en fouten laat maken die ik gemaakt heb. 

Bart Vanderbruggen
Neuro bodywork health development
Moritz Lembert Life and business coaching
Life and business coaching
Het Inner Freedom jaar 2024 programma helpt je om te schitteren in elke situatie.

En het werkt!

Lees de ervaringen van deelnemers die reeds op pad gingen met ons.

Wandelen naast mij ...

Bedankt om naast me te wandelen, in de gracieuze manier zoals je bent! Jouw aanwezigheid is levens veranderend.

Ine,
IFR2023
Empty space, drag to resize

Wijsheid, liefde, speelsheid

Dank je voor de knuffels, de lessen en het plezier, Er is zo'n groot hart om te delen. Jullie hebben een zeer bijzonder plaatsje in mijn hart. 

Ines
IFR2023
Empty space, drag to resize

Bedankt om me te laten zien ...

Bedankt om me te laten zien wat mijn echte natuur is het contact met de natuur, voor de vele waardevolle en persoonlijke info. Ik heb genoten, ik heb gelachen, dankjewel om dat te kunnen delen met jou.

Rut
IFR2023
Empty space, drag to resize

Het werk is gewoon groots...

Je hebt iets groots laten bewegen in mij. Een cirkel waarin ik al jaren vastzat kon ik doorbreken. Ik hou van de zachtheid en de gegrondheid waarmee je lesgeeft. Je kennis en connectie vermogen is groot!

Jules 
IFR2023
Empty space, drag to resize

Hoe werkt het? 

Deel 1:
Het online cursus programma (Eng / NL)

Write your awesome label here.

Video volg cursus, links, leestips en live laser coachings!

Elke week opent er zich een deur naar een online kamer vol gouden luister, lees en ondersteuning. 

Elke maand is er een live online meeting om samen te creëren.

Elke eerste maandag van de maand nodigen we jullie uit in ons live online Inner Freedom salon. 

Individuele laser coachings met Moritz en Bart.

Je krijgt 2 x een individuele laser coaching bij zowel Moritz als Bart. Zo maken we je Inner Freedom jaar persoonlijk op jouw maat en effectief. 

Breathe-Up praktijk oefening en effectieve meditatie training. 

Ontdek de kracht van je ademhaling en je diepe zenuwstelsel. Video's en oefeningen voor dagelijks gebruik. 

Deel 2:
The Inner freedom 2024 Jaarboek!

Write your awesome label here.

Elke week een inspiratie evolutie thema.

Quotes en week thema's die je vooruit zullen laten gaan. 

Schrijf je eigen handleiding!!

Dit is niet zomaar ook een jaarplanner of notitieboekje, 

Dit is een jaarboek  met speciale krachten!

Dit boek is een ritmemaker en een talisman. Het leeft! Hou het dichtbij en het wordt snel duidelijk.

Belangrijke data, deelname links en recepten.

Dit is ook een kalender, jaarplanner en receptenboek, dat gelinkt is aan het online gedeelte van het programma. 
Empty space, drag to resize

The Inner Freedom Year 2024 programma gaat

je leven en je relaties een 

stuk gemakkelijker en minder pijnlijk
maken!


Kies het Online pakket
IFR2024 online
Jaarprogramma
                +
Het jaarboek!

Een volledig online jaar
diepe persoonlijke ontwikkeling 
voor slechts
1 euro per dag! (€365) 

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

🇧🇪 🇳🇱. voor Nederlands Klik hier  🇧🇪 🇳🇱

 Inner Freedom YEAR2024  


Imagine there is
a coach

on your shoulder
every
day! 

... that shows you

>> how to be

>> how to practice 


and


>> how to create...

Write your awesome label here.


Peace of mind.

Better sleep

 and a
  365 day goodbye
from

stress and unhealthy habits


I am Bart Vanderbruggen and here are
3 mistakes
I made for years ...

1.  I thought, 

I can do it alone. I was working on my health and
trying to cope with al the stress of life in silence, 'under cover'.
In the mean time I was keeping up appearances for
family, friends, at work and on social media.2. I thought, 

that enough books, insights, ice baths, guru's, podcasts,
mantra's and mushrooms
  would save the day.

SO much time effort and money went in and
so little change came out.3. I thought,

 I am made this way.
"Learn to let go and cope with it. It is your past trauma!
Learn to deal with it."
That was one of the most depressing thoughts and
 'professional help' I ever had.

Empty space, drag to resize

My big shift came when I
finally
understood:

There are no mountains to climb


There are no enemies to fight


There is nothing wrong


What I see now are a lot of people making the same mistakes as me 10 years ago.

These people LOSE lot's of valuable lifetime and money, only to keep finding

- more stuff to let go,
- more trauma to handle,
- more stress to fight,
- more to 'WORK' on.


You want your time and money to be spend on your  passions and loved ones NOW, instead of bottomless solutions, right?


What you need is

✅ A program that works as a daily supporter,
like a drummer that beats the rhythm of change and makes you move.

✅ A plan that is build on trusted specialists who know their stuff
, because they have been there, in your shoes. People who keep you on track with a plan and call you out!!

That is accessible and understandable to anyone anytime, 

Together with Moritz Lembert, my friend, colleague and one of the gifted international business & life coaches of the moment, we went on a MISSION to build such a plan.

Bart Vanderbruggen
Neuro bodywork specialist - mentor
Moritz Lembert Life and business coaching
Life and business coaching
We wanted to create an 'easy to use', affordable game plan that bypassed all the mistakes we made and setbacks people encounter on their journey. 

We called it the inner freedom year 2024 program, How to create a life of 'High potential'.

And it works!

Read the experiences of participants last year.

walk beside you..

Thanks for walking beside me, in the gracious way that you did! Your presence is life changing!  

Ine,
IFR2023
Empty space, drag to resize

Wisdom, playfullness, love,...

Thank you for the hugh, the warmth, the lessons and the pleasure. There is such a big heart to share. You guy's have a special place in my hart.

Ines
IFR2023
Empty space, drag to resize

Thank you for helping me see ...

I saw what I'm capable of and made contact with nature again, with my nature and the valuable personal truth that I found there. I have enjoyed, I have laughed, I cried, thank you to be able to share that in this proces with you.

Rut
IFR2023
Empty space, drag to resize

The work is just great ...

You moved something big in me, A circle that got me stuck in my life for years. I loved the gentleness and the softness with which you teach. Your knowledge and connective ability's are amazing. 

Jules 
IFR2023
Empty space, drag to resize

How does it work? 

Part 1:
The online course and call out program! (Eng / NL)

Write your awesome label here.

Video weekplan, links, reading tips and live laser coachings!

Every week you a door opens to an online room of filled with golden information..

Every month a live online meeting to create together!

Every first monday of the month it is a live Inner Freedom creation meeting With Moritz and Bart themselves. 

2x2 private Laser coachings !

You get 2X an individual laser coaching with Moritz and 2X with Bart. To make your proces really personal and clear! 

Breathe-Up practice and effective 
meditatie training.

Discover the power of your breath and deep nervous system. 
Daily practices and video's. 

Part 2:
The Inner freedom 2024 Yearbook!

Write your awesome label here.

Every week and inspiration theme

Quotes and week themes that make you move forward and produce your own formulas to keep your inner change going  

Write your 'change formulas' day by day!

This is not just a year planner, by the end of the year you created and noted down so much personal value, that this book becomes your life's manual. 

this is a 'Jumanji style' Rhythm book and it is alive!

This book is a rhythm maker. It's alive! By keeping it close to you and it will help you.

Important dates, events and participation links and cook recipes.

It is also calendar and a recipe book which links to the online part of the program. That way you never miss events and webinars or delicious recipes to cook. 
Empty space, drag to resize

The Inner Freedom Year 2024 program will make 

your life and your relationships

a whole lot  easier and 
less painful!


Choose
for
1 euro a day

The IFR2024 online
Yearprogram
                +
Yearbook!

A complete  online year 
deep personal development 
only 
1 euro per day! (€365) 

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Drag to resize
meet us live
in Austria 

INNER FREEDOM
Retreat2024


Inner freedom 2024 Year program + live Retreat in Austria

7 day in person IF retreat 19 - 25 aug. Dom Aurora Austria

Delicious vegan food, unique InnerFreedom Impact course, summer night campfires, peace of mind, break troughs, insights, long walks and deep talks !

Discover a world of breath taking exercises, movement practice mental focus and meditation to keep you here and Now..

Enjoy, eat and pay attention, you will learn this week the key's to the marvellous rest of your life 

2 personal 1on1 transformation sessions.

Monthly IFR creation 45'session live online   

Complete online jaarprogramma inclusive!

Price?

Complete  online year program
 AND retreat: €2640,- (incl. VAT)

Did you already participated last year, you get a discount >> €2160,- (incl. btw)

Contact us here

First Name
Last Name
E-mail address
Note
Thank you!  We will be in touch very soon.
Created with